Stichting Mag ik meedoen is een feit!

Sinds 12 september 2016 is het een feit! Stichting Mag ik meedoen is opgericht bij de notaris. Als eerste bestuur zullen de oprichters: Marcel Verboom, Maaike de Gruijl en José Segers aantreden als voorzitter, secretaris en penningmeester. En nu is het tijd om werk te maken van de invulling van de stichting. De komende tijd gaan we ons buigen over de praktische zaken, zoals financiën en de website en beleidsmatige zaken zoals het beleidsplan en de reglementen. En natuurlijk gaan we verder met het ontwikkelen en verspreiden van de app en andere materialen!