José Segers

 

Mijn naam is Jose Segers. Ik ben moeder van 4 kinderen waarvan Sander onze enig zoon is. Sander is nu 15 jaar en ten gevolge van een chromosoomafwijking verstandelijk beperkt, zijn visus is niet zo goed en zijn motorisch ontwikkeling blijft wat achter. Ik ben werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht bij een Jenaplanschool.

Door Sander zijn we in aanraking gekomen met verschillende aspecten van de zorg. Sander bezoekt een dagcentrum, logeert in een logeerhuis en heeft thuis begeleiding van een aantal betrokken professionals. Door de jaren heen hebben we ervaren hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking worden uitgedaagd. De intrinsieke motivatie tot ontwikkelen, zoals we die van gezond ontwikkelende kinderen kennen, wordt bij mensen met een beperking nogal eens overschaduwd door belemmerende factoren. Je zou dan kunnen denken dat deze mensen het meest gelukkig zijn als je ze maar laat. Onze ervaring is dat we dan een gefrustreerd kind krijgen. Sander heeft wel degelijk een enorme drang tot ontwikkelen. Helaas kan hij niet praten, heeft hij last van zijn behoefte aan structuren en gewoontes én vindt hij het moeilijk om uit zijn eigen wereld te stappen. Wat hij nodig heeft is mensen die hem uitnodigen, stimuleren en van de nodige middelen voorzien. Ik ben ervan overtuigd dat Sander door deze interventies nu is zoals hij is: een lieve, zindelijke, goed slapende, bewegelijke jongen die enorm kan lachen als hij ons “in de maling” neemt.

Dit willen we graag voor zoveel mogelijk mensen met een ernstige verstandelijke beperking mogelijk maken. Vandaar dat we alles wat we voor Sander hebben kunnen ontwikkelen, met behulp van geïnspireerde professionals en met de kennis die ik als leerkracht heb, graag voor meer mensen bereikbaar willen maken.