Handleiding van de app

De app is zeer intuïtief ingericht, waarschijnlijk kunt u eenvoudig mee aan de slag. Toch hebben we hier alle functies en mogelijkheden op een rijtje gezet. Hieronder vindt u achtereenvolgens: hoe werkt de app, het beheerscherm, de app vullen, tekst inspreken, kleur veranderen, categorie/item toevoegen of verplaatsen, categorie/item afkruisen of verwijderen. We hopen dat u hiermee voldoende geholpen bent. Komt u er niet uit? Stel ons dan een vraag via ons contactformulier.

 

 

Hoe werkt de app?

Door middel van swipen naar links of naar rechts kunt u de categorieën of items bekijken. Als u een afbeelding iets langer vasthoudt wordt deze gekozen. Bij een categorie verspringt de app naar de volgende laag, de items, en speelt de tekst af indien die is ingesproken. In het geval van de items speelt de tekst af en verschijnt er tijdelijk een witte rand om de afbeelding.

 


Het beheerscherm

Om het beheerscherm te openen drukt u op het instellingen-icoontje in de rechter bovenhoek. Op deze manier kunt u het beheerscherm ook weer sluiten.


De app vullen

U kunt de app vullen met foto’s of picto’s uit de galerij van de iPad, of u kunt met de app zelf foto’s maken. Om een foto uit de galerij te kiezen tikt u op de knop ‘kies foto’. U kunt dan een bestaande foto selecteren. Om een foto te maken met de app tikt u op de knop ‘maak foto’. Het camerascherm van de iPad wordt geopend en u kunt een foto maken. Door ‘use photo’ aan te tikken bevestigt u dat het de juiste foto is, de foto wordt ingesteld. Met ‘retake photo’ kunt u een nieuwe foto maken. Let op! De geselecteerde foto verschijnt niet in de galerij. Als u de foto deletet uit de app is de foto van de iPad verwijderd. U kunt op deze manier ook foto’s vervangen zonder dat de andere de instellingen (kleur, tekst) verloren gaan.

 


Tekst inspreken

U kunt bij de afbeeldingen een tekst inspreken welke wordt afgespeeld wanneer de afbeelding gekozen wordt. Als u in het beheerscherm het icoontje van de microfoon ingedrukt houdt kunt u een tekst inspreken bij de afbeelding die op dat moment voor staat. U laat los wanneer u klaar bent met inspreken. Als u de tekst terug wilt horen druk u op het ‘afspelen’ icoontje. Door deze handeling opnieuw in te zetten kunt de tekst verwijderen en/of nogmaals inspreken.


Kleur veranderen

U kunt elke categorie zijn eigen kleur geven. De items die bij de categorie horen zullen dezelfde kleur krijgen. Door op het icoontje van het gekleurde bolletje te klikken opent er een balkje met de beschikbare kleuren. U tikt op de kleur die u wilt en de kleur van de categorie wordt aangepast. De items die bij de categorie horen kleuren automatisch mee.


Categorie/item toevoegen of verplaatsen

U kunt nieuwe afbeeldingen toevoegen door in de juiste laag aan de linker- of rechterkant van het scherm op het plus-teken te tikken. De ruimte voor een nieuwe afbeelding verschijnt dan rechts of links van de afbeelding waarin u op dat moment werkt.

U kunt de afbeelding een plek naar links of rechts verplaatsen door aan de linker- of rechterkant van het scherm op het pijltje te tikken. De afbeelding verschuift dan een plek ten opzichte van de afbeelding ernaast.


Categorie/item afkruizen of verwijderen

Als u op het icoontje ‘kruis’ klikt kruist u de desbetreffende afbeelding af. Een afgekruiste categorie kan nog wel gekozen worden, maar alle items eronder zijn dan afgekruist en kunnen niet gekozen worden. Als een item afgekruist is kan deze niet gekozen worden.

Middels het icoontje van de vuilnisbak gooit u een afbeelding weg. Als deze in de app gemaakt is, is de foto ook meteen van de iPad verwijderd. Als u een categorie weggooit zijn ook meteen alle items die erbij hoorden weggegooid.